O Firmie

:::: Profesjonalna hodowla zająca europejskiego ( lepus europaeus) ::::

Wiadomo, że stan populacji zająca w Polsce diametralnie zmniejsza się z roku na rok, a coraz częściej mówi się o rychłej zagładzie gatunkowej tych zwierząt. Zauważyli to myśliwi i nie tylko. Wiąże się to niewątpliwie ze zmianami w uprawie roli, zabijaniem młodych zajęcy przez maszyny rolnicze i drapieżniki oraz zgubnym wpływem pestycydów. Zające zamieszkują otwarte przestrzenie porośnięte trawami, ugory, remizy i my właśnie takie warunki w naszej hodowli im stworzyliśmy. Co roku stado podstawowe zajęcy pozyskiwane jest z odłowów prowadzonych na terenie Polski. Hodowla prowadzona jest na podstawie zezwolenia od Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.